Persondatapolitik

MEDIEGIRAF.DK

PERSONDATAPOLITIK

Dataansvarlig

Mediegiraf.dk

Griegsvej 235

9200 Aalborg SV

CVR: 38 24 89 79


Tlf. (+45) 2149 1991

E-mail: info@mediegiraf.dk


Mediegiraf.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Hvilke data behandler jeg?

Jeg modtager persondata fra dig, når du foretager et køb på hjemmesiden samt når du kommunikerer med mig via mail og telefon. Herunder navn, adresse, mailadresse, mailadresse og mobilnummer (kreditkortoplysninger formidles via krypteret forbindelse  (MobilePay eller bank) og jeg har dermed ikke adgang til disse oplysninger).


Ovenstående oplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af regnskabsåret (jf. Bogføringsloven §10), hvorefter oplysningerne slettes.


Analyse og brugervenlighed

Når du anvender min platform, anvender jeg oplysninger om dine navigationer til analyse og statistik. Det gør jeg for at forstå den måde, hvorpå mine brugere interagerer på platformen, og dermed for at kunne forbedre min service.


Cookies

Mediegiraf.dk anvender cookies. Læs mere


Hvordan behandler jeg dine persondata?

Når du handler i min webshop giver du samtykke til, at jeg må indhente de persondata, der er nødvendige for mig, for at kunne behandle din bestilling. 

Ligeledes beder jeg om persondata, når du henvender dig pr. mail, telefon eller på anden vis for at få løst en grafisk opgave. jeg behandler dine persondata (som du har givet mig online eller personligt), så jeg kan formidle dit køb eller henvendelse på grafiske opgaver.


Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor. Derudover kan det være bestemt ved lovgining, hvilken type persondata, som for min forretningsdrift er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse.


Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring. Jeg sletter alle dine persondata, såfremt du anmoder mig om det, medmindre jeg er forpligtet eller berettiget til fortsat at opbevare dine persondata - i henhold til anden lovgivning.


Hvem deler jeg dine persondata med?

Jeg deler dine persondata med firmaer, som yder en service og/eller support til Mediegiraf.dk. Disse data anvendes udelukkende til at yde ovenstående tjenester, dvs. at jeg ikke videresælger dine oplysninger til tredjepart. Jeg har databehandleraftaler med alle mine samarbejdspartnere, således at dine data sikres.Sikkerhed - jeg beskytter dine persondata

Mediegiraf.dk har en række interne regler vedr. persondatasikkerheden i henhold til gældende lovgivning. Disse har til hensigt at beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Dine rettigheder

Du kan til enhver tid rette henvendelse til mig og få oplyst hvilke persondata jeg behandler om dig og hvor længe jeg opbevarerer disse. Du kan desuden anmode om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du ønsker at få adgang til persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.


Opdatering af persondatapolitik

Jeg forbeholder mig retten til at opdatere og ændre i firmaets persondatapolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genlæse firmaets regler for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af persondatapolitikken.