Persondatapolitik

Persondatapolitik


Dataansvarlig

Mediegiraf.dk

Griegsvej 235

9200 Aalborg SV

CVR: 38 24 89 79


Tlf. (+45) 2149 1991

E-mail: info@mediegiraf.dk


Mediegiraf.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Hvilke persondata behandler vi?

Vi modtager persondata fra dig, når du foretager et køb på hjemmesiden samt når du kommunikerer med os via mail og telefon. Herunder navn, adresse, mailadresse, mailadresse og mobilnummer (kreditkortoplysninger formidles via krypteret forbindelse  (MobilePay eller bank) og vi har dermed ikke adgang til disse oplysninger).


Ovenstående oplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af regnskabsåret (jf. Bogføringsloven §10), hvorefter oplysningerne slettes.


Analyse og brugervenlighed

Når du anvender vores platform, anvender vi oplysninger om dine navigationer til analyse og statistik. Det gør vi for at forstå den måde, hvorpå vores brugere interagerer på platformen, og dermed for at kunne forbedre vores service.


Cookies

Mediegiraf.dk anvender cookies. Læs mere


Hvordan behandler vi dine persondata?

Når du handler i vores webshop giver du samtykke til, at vi må indhente de persondata, der er nødvendige for os, for at kunne behandle din bestilling. Ligeledes beder vi om persondata, når du henvender dig pr. mail, telefon eller på anden vis for at få løst en grafisk opgave. Vi behandler dine persondata (som du har givet os online eller personligt), så vi kan formidle dit køb eller henvendelse på grafiske opgaver.


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor. Derudover kan det være bestemt ved lovgining, hvilken type persondata, som for vores forretningsdrift er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring. Vi sletter alle dine persondata, såfremt du anmoder os om det, medmindre vi er forpligtet eller berettiget til fortsat at opbevare dine persondata - i henhold til anden lovgivning.


Hvem deler vi dine persondata med?

Vi deler dine persondata med firmaer, som yder en service og/eller support til Mediegiraf.dk. Disse data anvendes udelukkende til at yde ovenstående tjenester, dvs. at vi ikke videresælger dine oplysninger til tredjepart. Vi har databehandleraftaler med alle vores samarbejdspartnere, således at dine data sikres.


Sikkerhed - vi beskytter dine persondata

Mediegiraf.dk har vedtaget en række interne regler vedr. persondatasikkerheden i henhold til gældende lovgivning. Disse har til hensigt at beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Dine rettigheder

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få oplyst hvilke persondata vi behandler om dig og hvor længe vi opbevarerer disse. Du kan desuden anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du ønsker at få adgang til persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.


Opdatering af persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre i vores persondatapolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genlæse vores regler for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af persondatapolitikken. 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend